>

""

-

 

, ,

81

 

1988 .

 

 

- 2 -

 

 

 

(),

"". -

.

, -

: .., .. -

, .:, 1982; .. -

, .:, 1986; .., -

.., ..

"-2" m: ,

, , 1989.

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1. 4

 

2. 7

 

2.1. 7

2.2. 10

2.3. ,

15

2.4.

17

2.5. 22

 

3. , 25

 

3.1. 26

3.2. 28

3.3.

32

3.4. 35

3.5. , 38

3.6. 40

3.7.

42

3.8. 45

 

4. 48

 

5. 52

 

5.1. 52

5.2. "-" 56

5.3. 58

 

 

1. 61

2. 68

3. 71

4. 72

5. 75

 

 

- 4 -

 

1.

 

 

 

"".

,

.

,

,

.

. , ,

( ),

.

( 5.).

,

,

. , ..

, - ( - ).

, .

.

, .

, .

-, ,

, , -

. .

 

-, ()

, , ,

, .

 

-, ""

, .

, ,

. ,

.

 

.

,

.

. -

.

 

 

- 5 -

 

,

, ,

,

. ("" )

.

-

. .

 

, . -

. -

" ... ...." ("ESLI...TO...").

 

( ) -

( ).

.

 

 

ESLI KK* (X1,X2) ((X2,X3) TO (X1,X3);

 

 

. -

"ESLI" "TO".

(

"IF...THEN...").

 

, X1 () -

X2, X2 - X3, X1 - X3.

"KK*" .

( ) -

. -

-

.

 

,

-

( ). -

,

- .

.

.

, , , .. ,

.

, ,

, .

(,

) . -

.

(.. ,

) (..

, ""

). ,


 

- 6 -

.

, .

, .. .

-

, -

( "" ) ..

, ()

. ,

. , -

.

 

.

,

. -

. -

-

. -

, -

. -

(BLACK-BOARD).

 

-

,

, .

( -

) , ..

, - ..

,

, ..

.

:

 

-

,

 

- -

.

 

. .

 

 

 

 

ESLI INFIL D:FILZN(X) N:BEG(X) TO B:(X) .

 

"D" (-

) "N" () "B" (),

.

, , -

, FILZN(...)

BEG(...). - FILZN(...)

,


 

- 7 -

(...). -

, ,

.. -

, .

 

 

 

 

2.

 

2.1.

 

 

 

-

:

 

< >:(IF) < > (THEN) <>;

 

"IF" "THEN" - IBM PC.

 

-

, .

"" "" ,

.

 

.

( -

), "..."

"IF...THEN"

"ESLI ... TO".

 

, -

. -

, .

-

. ,

.

, -

. , -

, , -

.

 

-

:

 

- N - ;

 

- D - ;

 

- B - .

 


 

- 8 -

. , "R(...)" - -

, , "N:R(...)", "D:R(...)"

"B:R(...)" .

.

,

:

 

- : -

 

- : (1, !:) - .

 

, :,

( "

" ). -

.

 

, :( 1:,

T!), .

- , , -

.

,

.

"T:UR1", "UR1" . -

"T:" -

- , ,

. -

. :

 

- !: -

( -

);

 

- 1: - ( -

,

);

 

- : - (

, ).

 

1

 

SS1: UR1 R1(X1) N:R2(X1) D:R3(X1,A1)

R4(X1) B:(X1) T:UR2(X1);

 

SS1.

UR1, R1(X1), R2(X1)

R3(X1,A1) N: D:.

R4(X1), A(X1) "B:" -

UR2(X1) "T:".

 

, X1 R1,

R2 R3 A1,

(D:)

, X1 R4, (B:)

X1 "A" (T:) UR2

X1. -


 

- 9 -

. ,

UR1.

, "B:" -

, -

.

 

 

2

 

 

SS2: UR2 B:I(X1) N:_(_/X1) MT(X1) T:UR3;

 

 

,

.

.

-

, -

, ' , .

,

N:. -

.

.

 

 

3

 

 

UL2: US1 TRUE(X1) DAND(X1,X2) N:[DAND(X3,X2)

N:TRUE(X3)] TRUE(X2);

 

.

N: ,

, - TRUE(X3).

 

: " X1

TRUE, X1 DAND X2

, X2 DAND X3,

TRUE, , X2

TRUE" ( X2 ).

,

"" "-" .

 

""

, ..

..

 

. .

,

. -

, -

, , -

.


 

- 10 -

 

,

T:. ,

-

.

. , -

,

.

, :,1:,!:

, .

-

. , :VS*(X)

VS*(...),

X, .. X,

. .

:,1: !:

, , -

, :X. -

,

X.

 

,

:

 

<> -> <>\<>.

 

<-> -> B:<>\D:<>\

N:<>\<>\[<->].

 

< >-> <>\ <> <->\

<> <->...<->.

 

<-> -> T:<>\:<>\1:<-

>\ 1:<>\ T!:<>\

T!:<>\:<>\<>.

 

< >-> <->\ <->...<--

 

>.

 

, , \ "".

 

 

 

2.2.

 

 

 

, .

- , ,

- .

.

 

-

.


 

- 11 -

.

 

4

 

SS1: UR1 (X1,X2) (X1,X3) (X3,X2) ;

 

 

: X1 -

X2, , X1 X3,

X3 - X2.

 

, -

UR1 ( ,

"T:UR1" ( 1:UR1, !:UR1).

.

(), ,

(AI,AJ), , , AI AJ

. ,

( -

). X1 X2

- AI AJ,

X1 X2.

(AI,X3) (X3,AJ). -

. , '-

. X3 -

N+, N - ,

(I,N+) (N-,J)

.

, .. ,

, -

.

, ,

(I,1) (1,J).

(...). -

, -

T:UR1 T!:UR1,

, (AI,AJ)

.

, .

1:UR1,

.

 

,

(XI,AJ) (AI,XJ),

(XI,XJ), -

. .

. , -

(XI,AJ)

(XI,S1) (S1,AJ). X1

XJ.

,

(_,AJ), -

"_" ( ). -

. , -

(_,_)


 

- 12 -

(_,??1) (??1,_).

"_" .

 

5

 

UR1 _(_/X1) MT(X1) ;

( ). -

. -

UR1 -

. ,

. "_" -

, -

: , -

.

"_" -

.

(...),

. X1 -

.

. ,

RR1(A1/DD1), X1 DD1. -

MT(DD1).

,

.

 

. .

,

,

:

 

- ;

 

- -

;

 

- ( )

.

 

,

.

 

 

1

---------------------------------------------------------

: 1 : 2 :

:--------------------------------------------------------:

:1 R1(A1,A2/): R1(A1,A2) : :

:2 R1(A1,X1) : R1(A1,X1/DD) : (.):

:3 R1(A1,X1) : R1(A1,X1/X8) : (.):

:4 R2(X1/X3) : R2(X1/) : :

:5 R1(A1,X1) : R1(A1,X1/DD) : :

R2(X1/X3) : R2(X1) : :

----------------------------------------------------------


 

- 13 -

 

 

1 2

R2(X1) 3

DD.

 

. ,

, :

 

-, -

;

 

-,

:

 

- ,

"_" ( -

);

 

- "_" ,

"_", ,

-

.

 

, -

- .

,

, R(...) -

R(.../N+), N - .

-

.

.

 

2

------------------------------------------------

: : : :

: : : :

:. : : :

:-----------------------------------------------

: R1(A1) : R1(A1) : :

: R(X1,X2) : R(A1,A2) : X1 -> A1 :

: : : X2 -> A2 :

: R(_,X) : R(A1,A2) : X -> A2 :

: R(X,_) : R(X1,A2) : X -> X1 :

: _(A1,_) : R(A1,A2) : :

: R(A1,X) : R(_,_) : X -> _ :

: R(A1,X1,/X2) : R(A1,A2) : X1 -> A2 :

: : : X2 -> K+ :

: R(X1,X2) : R(A1,A2/D) : X1 -> A1 :

: : : X2 -> A2 :

: R(X1,A2/X2) : R(A1,A2/KK) : X1 -> A1 :

: : : X2 -> KK :

------------------------------------------------

 

"+"


 

- 14 -

"R(A1,A2)".

, X2 -

, , "14+".

 

.

 

1.

.

, 2.

, -

, - -

.

" ".

, -

.

(..

, ).

- , ,

. -

.

.

. -

.

 

. ( ,

), .

() . ,

' .

( ).

 

2.

. W.

.

 

,

- V. , V

- , W.

, V , -

W : -

, "_", "_" -

.

 

,

.

, .

, ' .

V. -

, -

.

 


 

- 15 -

3

----------------------------------------------------

: : : :

: : : :

: : : :

:--------------------------------------------------:

:R1(A1,X) R2(X) : R1(A1,A3) R2(A3) : X -> A3 :

:R1( _, _) R2( _): R1(A1,A3) R2(A5) : :

:R1(X1,X2) _(A1): R1(A1,A3) R2(A1/DD): X1 ->A1 :

: : : X2 ->A3 :

:R1(A1,X/X1) : R1(A1,A3) : X -> A3 :

: : : X -> K+ :

---------------------------------------------------:

"+" R1(A1,3).

 

6

 

() 4

(X1), , X1 -

. :

 

SS1: VV1 (X1,X2) (X1) (X1,X3) (X3,X2);

 

, -

, , ,

(AI,AJ) (AI), AI,AJ - (

"_"). X1

AI, X2 - AJ. -

, 4.

 

 

2.3. ,

 

 

,

,

. , -

, -

,

.

,

-

. ,

.

. , . -

( ).

, . -

,

. ,

.

,

..

,

( ), -

.

, , -


 

- 16 -

' . -

. -

-

. ( - -

).

, . -

, ' . ,

, .

, ,

, -

( -

).

, .

.

 

7

 

6.

:

 

(A1,2) (3) (3,4),

 

, A1 2 3 - .

 

,

- (1,2).

.

, X1 X2.

. X1 A1,

X2 - 2. -

(X1) (A1),

. . ,

. ( ) . -

(X1,X2) ,

. (3,4). X1 -

A3, X2 - A4. (3). . -

.

(A3,1+)

(1-,A4). . ,

'

.

 

, , -

, .

-

, , .. -

-

. -

' .

,

.

,

( -

-


 

- 17 -

 

). ,

"" ,

. , -

, , .

,

.

,

"_" ( -

), .

. , :

 

(_,2) (3)

 

: " 2, 3 -

.

1 "_".

"(1)" 3.

.

 

 

 

2.4.

 

 

 

, -

:"N:" - ,"D:" - -

"B:" - .

-

. ,

:

 

- N:<> - -

, ,

N:.

.

 

- D:<> - ,

. , -

.

 

- B:<> - ,

. -

.

,

.

 

, , -

. -

.

 

, N:,

, . ,


 

- 18 -

. -

, - -

. .

 

D: , -

. -

(D), ,

.

, B:

, .

,

":" . -

,

.. -

.

 

8

 

,

1. :

 

SS1: UR1 R1(X1) N:R2(X1) D:R3(X1,A1) TO R4(X1) B:A(X1)

T:UR2(X1);

 

-

R1(X1),

X1. X1 AI. -

N:R2(X1)

R2(AI) . ,

- D:R3(X1,A1). -

R3(AI,A1).

, .

R4(AJ).

, .

R3(AI,A1) ' , -

R4(AI). "",

UR2(I).

R4(AI) , . -

' .

 

, N:R2(X1)

. X1 -

, . -

, -

"N:".

 

9

 

SS2: VV1 D:(X1,X2) N:(X1) (X1,X3

(X3,X2);

 

, X1 X2 X1

(), , X1

X3, X3 X2. , -

" " " ".

, (X1,X2),


 

- 19 -

.

, -

(AI,AJ) (AI).

(AI,AJ)

"(AI,N+) (N-,AJ)".

. -

, "(X1,X2)", -

X1 X2.

(...). -

, ,

(X1,X2), ..

 

 

10

 

 

2.

"I",

X1.

. -

,

( AJ).

, . -

(J). ,

. -

UR3.

, ""

(B), , -

.

, -

- , ,

, . ,

, , ..

, ,

. -

.

N:

, ,

.

. -

, -

.

N:[...] -

.

 

11

 

3. -

:

 

UL2: US1 TRUE(X1) DAND(X1,X2) N:[DAND(X3,X2)

N:TRUE(X3)]

TRUE(X2);

 

"" "-". "" -


 

- 20 -

DAND(...,...).

:

 

DAND(A1,A3) DAND(A2,A3) TRUE(A1) TRUE(A2)

 

, -, 1

2, 3 (. ), , -,

1 - , 2 - ( -

).

 

.

,

TRUE(X1). 1 1. -

, DAND(A1,X2).

2 3.

(N:) , -

, .

3 ( J)

DAND(A5,A3), TAKO,

TRUE(AJ). ,

N: ' , - -

.

. N: ' ,

. -

TRUE(A3). ,

.

I (O 2),

, I "" -

TRUE(...). , "" I

. I '

- TRUE(AI).

B: - "".

T: - "",

.

,

. , ( )

.

.

 

,

,

.

 

B:R(...), -

, R(...). -

, -

. R(...) -

.

 

12

 

UT1 (X1,_) N1(X1) B:A(X1) ;

 

( ).


 

- 21 -

B:A(...) - .

(AI,AJ) AI,

1(AI). 1(...),

, -

,

(...). , -

"1(...)".

 

B:, -

, :

 

 

- ( -

);

 

- ;

 

- -

;

 

-

.

 

-

,

.

, - , ..

 

. .

, , -

,

( -

"IN").

 

,

"B:"

.

-

.

,

, -

, . -

. .

( ),

.

. .

.

. -

. .

, , ,

, ,

. E -

,


 

- 22 -

.

 

 

 

2.5.

 

 

:

 

1:<>

-

. -

. -

, - .. ,

,

,

-

.

 

!:<>

-

" ".

( ). -

. ,

- -

.

 

T:<>

- . -

-

.

, -

, . -

.. -

, -

.

 

.

, .

- . -

-

. .

( -

)

- T:( 1:, !:).

.

. , (

, -

), ' -

. .

- -


 

- 23 -

,

..

,

, .

 

13

 

... : UR1 ... ... T:MM1... ;

... : MM1 ... ... ;

 

T:. .

UR1. -

, T: MM1.

( -

MM1).

. -

, (BACK

TRACKING), .

 

, : -

. (

1: !:) , -

.

.

. ,

,

:1 .

"".

 

,

T:, ,

, - . -

.

" " (BLACK BOARD).

.

-

, ,

-

. -

.

. -

-

( , ' , -

) ,

.

-

. , -

1:N(1,2,3) -

N(...), -

1,2 3. -

, . 14.

 

B ( -


 

- 24 -

K), -

. "".

, .

.

 

15

 

UR00 T:UK1 T:UK2 T:UR1 T:UR2 T:UR3;

 

.

UK00.

:

UK1, - UK2 ..

.

( UK1),

( UK2) , , ( UR3).

.

.

. , UK1

UK2

( ), UR1 UR2 - -

, ,

UR3 - . -

:

,

. ( )

, -

. ,

, E,

.

,

, -

, -

, ..

, -

().

 

 

 

16

 

 

UR1 ... R1(X) ... ... T1:MM1(X);

 

 

MM1(X1) ... ... ;

 

,

. ,

-

X.

- A1.

A1 - X1. -


 

- 25 -

.

 

 

 

3. ,

 

 

,

.

, , ..

,

.

(, ),

, , -

.

, .

.

B: - "".

()

. ,

, .

.

,

. (

IBM-PC)

2.

 

:

 

. ,

. :

 

+(...,...,...) - ;

*(...,...,...) - ;

DIV(...,...,...) - ;

-(...,...,...) - ;

>(...,...) - ;

<(...,...) - ;

>=(...,...) - ;

<=(...,...) - ;

=(...,...) - ;

#(...,...) - ;

SELF(...,...) - ;

I(...) - ;

SET(...,...,...) -

;

ARG(...,...,...) -

().

, B:.

. ,

,


 

- 26 -

- , ..

.

, .

.

.

B:.

,

.

3.1.

 

,

:

 

+, *, DIV, -, >, >=, <, <=.

 

.

 

. ,

,

,

. .

 

 

+(<>,<>,<>) -

. ,

.

 

 

*(<>,<>,<>) -

. ,

.

 

 

M-(<>,<>,<>) -

.

. ,

.

 

 

DIV(<>,<>,<>) -

. ,

,

.

 

, ,

.

 


 

- 27 -

4.1

 

FF* B:+(5,30,X1) B:*(X1,6,X2) ;

 

(5+30)*6=X2. 900,

 

X2.

 

4.2

 

GR* D:GRAD(X1) B:*(X1,X1,X2) B:A(X2) ;

 

, GRAD(X1).

GRAD(6).

. X1 6.

:*(X1,X1,X2) 6*6=36

X2 36. :A(X2)

.

 

 

>(<>,<>) -

. B:>(...,...) :

 

- ( );

 

- (

).

,

, , -

( ).

,

.

 

, ,

 

<(<>,<>) -

;

 

=<(<>,<>) -

;

 

>=(<>,<>) -

.

 

>(...,...)

.

 

4.3

 

MOR* FUN(X1,X2) B:DIV(X1,X2,X3) B:>(X3,2)

B:A("");

 


 

- 28 -

X1/X2>2.

FUN(8,3).

.

X1 X2 8 3,

. (DIV)

3, X3. 3>2,

B:>(X3,2) , .

- "".

 

3.2.

 

 

:

 

=(...,...) - (, );

 

#(...,...) - ;

 

SELF(...,...) -

;

 

FR(...,...,...) - ,

, ;

 

SET(...,...,...) -

;

 

NEW(...) - ( );

 

UN(...,...) - , ;

 

( FR )

(

), -

.

 

( )

=(<>,<>) -

( ) .

.

,

. .

B:=(...,...) :

 

- ( );

 

- ( ).

 

B:=(...,...) , -

.

4.4

 

JJ* NUM1(X1) NUM2(X2) B:=(X1,X2) ...;

 


 

- 29 -

,

NUM1(...) NUM2(...) -

.

=(...,...)

 

"_" ( ).

( ).

 

( )

 

,

=(...,...) .

. ,

B:=(A1,X) X ,

A1.

B:=(X,A1) B:=(X1,X),

X1 A1. ,

, .

.

B:=(...,...)

.

 

( )

 

#(<>,<>) -

( ) .

.

. ,

. -

(=).

 

4.5

 

SS* REL(X) X(X1/X3) D:X(X1/X4) B:#(X3,X4) TO ;

 

.

- .

- REL(...). , REL(R1) REL(R2),

R1(...) R2(...).

 

( )

 

SELF(<>,<>) -

. ,

B:SELF(X1,X2) X2

X1.

,

.

 

B:SELF(A1,X2) X2

A1. B:SELF(...,...),

,


 

- 30 -

.

B:SELF(...,...),

, .

.

 

-

 

UN(<>,< >) -

, , (

) . -

.

 

, R1(A1) R2(A1,1+)

R3(A3), B:UN(A1,1-) - R1(A1) R2(A1,A1)

R3(A1), .. 1+ A1.

, ( ) 1-.

 

UN(X1 ,X2) - ,

. - , X1

X2.

 

B:UN(...,...)

.

 

.

 

4.6

 

 

MM* LR(X1,X2,X3) D:LR(X3,_,X5) TO B:UN(X3,X5);

 

,

. ,

 

""

.

, LR(A1,B1,1+)

LR(1-,X2,2+) R(A3), TO

- LR(A1,B1,1-) R3(1-).

 

- .

.

 

SET ( )

 

SET :

 

SET(< >,< >,<>)

 

. , 0

, 1 - , ..

 


 

- 31 -

, R1(A1,A2/AAA).

B:SET(AAA,1,B1)

R1(B1,A2/AAA). B:SET(AAA,0,R2)

R2(B1,A2/AAA).

B:SET(...)

.

 

. ,

.

, B:SET(...)

. ,

.

 

B:SET(...)

. ,

, -

. ,

("") ,

..

 

FR ( )

 

FR :

 

ARG(< >,< >,<>).

 

,

, .

.

.

 

, R1(A1,A2/AAA)

B:FR(AAA,1,X2) X2

A1; B:FR(X,1,A1) - X AAA;

B:FR(AAA,0,X3) - X3 R1.

B:FR(...)

. ,

B:FR(AAA,X1,X2) X1 X2 1 A1,

- 2 A2.

 

B:FR(...) ,

, . ,

B:FR(X,_,A1) ,

- A1.

X

.

 

NEW ( )

 

B:NEW(X),

, ,

X (

). ,

"" - ,

(. ).

, ,


 

- 32 -

B:NEW(< >).

B:NEW(...) .

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

:

 

A(...) - (

)

;

 

OUT(...) - (

) ;

 

REW(...) -

, -

( );

 

TT("T") - REW(...),

;

 

T("F") -

, ,

REW(...);

- .

 

B:A(...)

,

.

 

B:OUT(...) -

.

OUT(...) ,

. .

 

:REW(...), B:TT("T") B:TT("F")

, () .

,

, A(...) OUT(...),

,

.

 

.

 

REW("< >","<>") -

< >.<>. ,

B:REW("PROD","Z") PROD.Z.

"" .

TT("T"), TT("F") - ,

REW(...).


 

- 33 -

B:TT("T") ,

, B:TT("F") - .

" ", REW(...).

"A" ( )

A("< >") -

( ) , .

,

.

, B:A(" *>")

- *> ( ).

B:REW("ISS","Z"),

ISS.Z.

A(< >) -

.

,

.

 

, RR(EE,CC/KK),

B:A(KK) ( ).

KK, .

 

B:A(...) .

 

(X) - ,

X.

 

A(...)

, ,

, .

 

4.7

 

UR1 D:RR(X1,_) TO B:A("ARG1 - ",X1);

 

RR.

ARG1-,

.

RR(...). RR(BB,CC),

RR (EE,CC/KK), :

 

 

ARG1 - BB

ARG1 - EE

 

 

4.8

 

UK1 PRINT(X1) X1(_/X2) B:A(X2) ;

 

.

-

. ,

PRINT(RR) RR(.../KK),

.


 

- 34 -

.

RR(...),

. RR(.../N+), N+

- ( ).

 

OUT ( )

(

 

),

.

. ,

, B:NEW(...).

 

OUT :

 

- ( )

,

 

- - .

 

OUT (

) (

). .

 

OUT(< >,< >,< >), :

 

< > --> <> <>

 

- ,

,

< >.Z. - ,

, .. .

, , .

, , .

, OUT(...),

, B:REW(...) .

.

 

4.9

 

B:OUT(AAA,X1,X2)

. X1 2 W1

W2. ...(.../W1) ...(.../W2),

. ,

( , L(...), Z(...)

_(_/...)), AAA.Z.

AAA.Z,

, ,

.

.

,

, .

.

B:OUT(...)

.

,


 

- 35 -

. ,

, .

,

,

, .. BEG(.../W1),

- END(.../W2).

OUT (X1,X2,X3) - ,

,

, X1,X2 X3.

 

4.10

 

K2: UK1 D: OUT(X1,X4) BEG(X1/X2) END(X1/X3)

B:OUT(X1,X2,X3) ;

 

OUT(...) -

. K OUT(AAA,II)

BEG(AAA/...), END(AAA/...)

. ,

, II.Z.

 

OUT(_,< >,< >) -

, -

( )

, , "_" (

). OUT(_,...)

:RGW(_);

- , B:OUT(_,...)

, (

), B:REW(...).

.

 

OUT(...)

( ,

), , ..

.

.

 

, B:OUT(AAA,X1,X2,_), X1 2

,

, .. .

 

4.11

 

UR1 D:OUT(X) BEG(X/X1) END(X/X2) B:OUT(_,X1,X2,_);

 

OUT , .

.

 

 

3.4.

 

 

:


 

- 36 -

 

IN(...) - ;

 

VST(...) - ;

 

UP(...) - .

 

.

 

,

.

IN ( )

IN(< >,<>) -

, .

< >.Z.

, B:IN(LIN,LIN)

LIN, LIN.Z.

 

B:IN(...) :

 

- ,

(..

);

 

- , , -

,

;

 

- ,

.

 

,

. .

, .

.

($)

. , $(<

>) .

 

IN(X,X1) - .

,

X X1.

 

IN() - ,

.

().

 

B:IN() :

 

- ,

;

 

- , -

;


 

- 37 -

 

- ,

.

 

,

IN(...). ,

ENTER.

, -

.

 

B:IN(). .

B:IN()

, ,

@@(...). ,

R1(A1/DD) AA,

@@(DD) @@(AA).

R1(A1), @@(N+),

N+ - .

@@(...)

.

 

4.12

 

 

SS1: L1 D:MT() B:A(" *>") B:IN() ;

 

,

MT(). ,

:A(...), -

B:IN(). ,

ENT- ER,

.

.

 

VST ( )

 

VST(< >,< >,< >) -

,

. (

) -

. ,

:

 

BEQ(UL/2+)... END(UL/3+)... R1(AA/4+)

 

B:VST(2-,3-,4-)

, .

R1(AA/4+).

 

4.13

 

UR1 D:UNION(X1,X2) BEG(X1/X3) END(X1/X4) END(X2/X5)

B:VST(X3,X4,X5);

 

, . ( X1)

( 2).


 

- 38 -

. ,

UNION(GR1,GR2),

. , ,

.. , BEG(GR1) END(GR1),

END(GR2) ( ).

BEG(GR1) END(GR1) .

.

 

UP ( )

 

UP(< >,< >) -

, VST(...),

. ,

.

 

 

3.5. ,

 

- , . ,

, .

-

.

,

"" , .

, ,

.

:

 

DEL(...) - ();

 

C(...) - ;

 

SQU() - .

 

:

 

H(...) - (""), ;

 

DELH(...) - .

 

. B: -

"".

 

DEL ( );

.

 

DEL(< >,< >) -

.

. .

 

, :DEL(W1,W2)

...(.../W1) ...(.../W2). ,

( ) .

 


 

- 39 -

B:DEL(...) .

( ),

,

.

 

(

), .

.

 

DEL (< >< >,H) -

, , .

.

 

DEL(< >) -

. ,

B:DEL(AA1) AA1.

 

.

, -

. , R1(KH/DD) R2(DD),

B:DEL(DD) - .

 

"C" ( )

 

B:C(< ( ),

,

.

 

(

), .

.

 

DEL (< >< >,H) -

, , .

.

 

DEL(< >) -

. ,

B:DEL(AA1) AA1.

 

.

, -

. , R1(KH/DD) R2(DD),

B:DEL(DD) - .

 

"C" ( )

 

B:C(< 1(A1). B:DEL(X1)

,

, .

 

DD*...TO M1(X1/X2)...B:DEL(X2,X2);

 

M1(...), - (


 

- 40 -

),

.

H(...)

 

H(<>) - ,

( B:C(...,H) B:DEL(...,H) )

, ,

.

 

. D:,

B:C(< >).

, R1(A1/DD) H(DD).

, (

H),

. ,

D:R1(X1/X2) D:H(X2),

.

 

DELH(< >) -

.

.

 

, B:DELH(KK)

H(...),

KK. , B:C(KK,H),

, KK ( ).

 

SQU ( )

SQU() - ,

.

 

, D:,

B:DEL(..),

, .. "".

B:SQU(). ,

. ,

( IBM/PC -1840) 64 .

, ,

() .

SQU(< >) -

, .

 

4.15

 

D* MT1(X/X1) ... B:SQU(X1);

 

, MT1(...).

 

. "X" B:SQU(X)

.

, .

 

 

 


 

- 41 -

3.6.

 

 

.

(OUT).

:

 

F(...) - ;

UNB(...) - ;

 

REN(...) - ;

 

OUT1(_) - .

 

F ( )

 

F(< >,<>) -

,

(, ,

).

- , , - .

< >.Z.

, B:F(PROD,GRFP)

GRFP, PR- OD.Z.

, .

 

B:F(...,...) :

 

- ( );

- ( , -

);

-

( ).

 

F(X,X1) - .

,

X X1.

F(...,...)

, , .

.

 

4.16

 

TERZN(X) KTL(X,X1) TO B:F(X1,X) ;

 

T1:TER-

ZN(UL) (KTL) ,

UL. KTL.Z

KTL(UL,PROD). .

B:F(PROD,UL) PROD.Z UL

.

 

UNB ( )

 


 

- 42 -

UNB("< >","<>") -

< >.<>.

, B:UNB("PROD","Z")

PROD.Z,

.

UNB(...) B:REW(...) -

. ,

.

 

B:TT("T") B:TT("F ")

B:REW(...).

 

REN ( )

REN("< >","<>") -

< >.<> <

>.BAK.

, B:REW("GRFF","Z")

GRFF.Z GRFF.BAK. , GR- FF.Z,

. ,

- ,

, .

"".

 

OUT1 ( )

 

OUT1() - ,

, "" ,

.. .

DECLAR.ZNN.

, ,

, ,

,

, ..

"" . B:OUT1()

DECLAR.ZNN.

.

.

B:OUT1()

.

 

 

3.7.

 

:

 

R() - ,

;

 

G() - ,

;

 

I(X) - ;

 


 

,

, ..

"" . B:OUT1()

DECLAR.ZNN.

.

.

B:OUT1()

.

 

 

3.7.

 

:

 

R() - ,

;

 

G() - ,

;

 

I(X) - ;

 


 

.

 

,

ENTER.

 

B:R() .

R(< >) - ,

< >.Z.

, B:G(), B:I(X), B:LN()

B:EOLN . ,

B:R(LL1) - ,

LL1.Z.

 

B:R(< >) :

 

- ;

 

- (

).

 

"I" ( )

 

I(<>) - ,

. .

 

, "",

B:I(X) X .

 

B:I(<>) .

 

I("<>") - ,

.

 

B:I("<>") :

 

- ( );

 


 

- 44 -

- ( ).

, B:I("S") ,

"S", -

.

 

"G" ( )

 

G(I) - .

 

,

- . ,

.

B:G()

.

, :G() :

 

- ;

 

- (

).

 

, B:G() B:I(...),

B:R(...).

.

 

4.17

 

T01 D:MD(X1) B:I(X2) LR(X1,X2,X3) MD(X3) B:G() ;

 

, T:T01,

. ,

B:R(< >),

.

MD(1+),

"ABC". ENTER

.

:

 

LR (1-,"A",2+) LR(2-,"B",3+) LR(3-,"C",4+) MD(4-)

 

().

MD(...) .

MD(1+).

"A", LR(1+,"A",2+),

MD(...) , .. MD(1-) ,

MD(2+) . B:G()

. ,

, ,

.

,

.

 

LN ( )

 

LN() -


 

- 45 -

. , ,

( - ).

.

B:LN() . ,

, B:R(...).

 

4.18

 

SS2: UK1 B:I(X2) MTT(X2) B:LN() ;

 

,

MTT(...) .

.

EOLN ( )

 

B:EOLN() :

 

- , ,

- -

.

(

- ENTER);

 

- .

 

,

.

 

 

3.8.

 

:

 

@BL(...) - ;

 

PAR(...) - ,

.

 

,

( )

.

.

@B L (...).

,.. , ,

.

,

.

,

. ,

,

.

 

@BL ( )

 

@BL(< >,< >) -


 

- 46 -

.

.

, @BL(W1,W2)

,

...(.../W1) ...(.../W2),

. ,

.

 

@BL(< >) -

,

.

, .

, @BL(W1)

,

...(.../W1).

,

@BL(...) _(/W1)

.

 

:

 

- @BL(...) ;

 

- PAR("4" "5"), . .

 

4.19

 

AAA.

, , UU1,

.

:

 

UR1 BEG(AAA/X1) END(AAA/X2) @BL(X1,X2) T:UU1 ;

 

AAA.

, ,

.

. -

..

B:PAR(...).

 

"PAR" ( ,

"")

PAR(...) -

"" ( 1 4), -

" " ( 0 5).

,

. - "1"

;

 

"2" -

( );


 

- 47 -

 

"3" - ;

 

"4" - .

 

,

"0", .. ,

B:PAR(...).

:

 

PAR("< 1>","< 2>"),

 

< 1> -->1,2,3,4;

 

< 2> -->0,1,2,3,4,4.

 

PAR("1","2") -

. .

, .

 

B:PAR("1","5") -

. ,

.

 

B:PAR("1","0") - .

, , ..

"0".

 

B:PAR("3","5") - ,

, @@(...). ,

.

 

B:PAR("3","0") - @@(...)

. .

 

, @@(...)

.

 

B:PAR("4","5") - ,

.. .

B:PAR("4","5") ,

. BL(...) .

 

B:PAR("4","0") - .

BL(...) .

 

B:PAR(...),

PAR(...) -

. :

 

UK1 D:PAR(X1,X2) B:PAR(X1,X2) ;

 

,

.

 

, IBM-PC,


 

- 48 -

,

, ,

.

 

 

 

 

 

 

 

4. .

 

 

 

,

. ()

, .

, ..3.

. -

.

-

, , , .

-

. ,

.

 

1.

 

,

:<>, - , -

, .

 

. , -

T!:<> 1:<>.

 

, -

:

 

- -, (D:), -

,

 

- -, , -

( ),

 

- -, ""

(UN), " " (IN) "" (DEL,)

 

- -, ,

.

 

, ,

.

 

:<>

, -


 

- 49 -

,

":" ( ).

 

17

 

UR1 R1(X1) B:A(X1) ;

 

:UR1. !:UR1,

 

.

R1.

, T:UR1

. -

, ,

R1(...) "D:".

-

.

 

2.

 

-

.

.

, ,

, -

- (!) .

 

18

 

TR1: UR1 R1(X1) ... ;

 

TR2: UR1 R1(X1) R2(X1,X2) ... ;

 

TR3: UR2 R3(X1) R1(X1) R2(X1,X2) ;

 

( ) ( ). -

( ).

, ,

(

).

 

,

:

 

- ,

. , -

BL(...,...). -

, -

.

, -

, -

: BEG(.../W1),

- END(.../W2).

BL(W1,W2) -


 

- 50 -

-

.

. ,

, -

, ..

-

, "" .

 

-

-

N:_(_,XJ), XJ - -

.

.

 

19

 

E UR1 R1(X1/X2) N:_(_,X2) ... ;

 

18.

, -

N:_(_,X2). , ,

, ( -

). -

. ,

-

"". , -

N:_(_,X2) ,

R1(X1/...) - .

,

, -

.

 

3.

 

( -

) '

, . -

, ,

, "". ,

,

, ..

 

4.

 

, ,

. ,

() -

. -

,

, ,

( ).

,

. -


 

- 51 -

,

,

.

, .

 

5.

 

"DEL" ""

,

. "BL".

, -

.

. -

, . -

"" . -

- "" , , -

,

, .

.

 

6

 

,

.

,

.

.

:

 

 

19

 

 

... ... R1(X1/DD) ... ;

 

 

"DD" ,

.

 

7.

 

. ,

. .

, -

.

 

8.

 

, .. -

, - , - . -

.

, :

 


 

- 52 -

 

W1 ... ... T:W2 ... ;

W2 ... ... T:W3 ... ;

W3 ... ... T:W1 ... ;

 

, ,

 

W1(X) ... ... 1:W1(X1) ... ;

 

. -

, ,

( , 256) ,

""

( ).

, -

,

: -

, , ,

. .

.

,

, :

 

- , ( -

);

 

- , ;

 

- ,

.

 

"",

, . 8.

 

 

 

5.

 

 

 

-

.

,

.

 

 

 

5.1.

 

 

. ">"

"". , A > B , "A

B". .

 


 

- 53 -

Q(VG,DG), VG - V(I)

, V(I) > VG, I=1,2,...,N, N - , DG -

D(I,J), ,

D(I,J) > DG, I=1,...,N, J=1,...,N, I J.

V(I) V(J) -

. ,

,

, (

).

 

L(K) - ,

V(I) V(J), LG, L(K) > LG

V(I) V(J).

,

.

 

, , Q(VG,DG)

9 , .1.

V1 V8 .

. GRFF:

 

DUG(V2,V5/D25) DUG(V4,V8/D48) DUG(V1,V3/D13)

DUG(V3,V4/D34) DUG(V1,V5/D15) DUG(V2,V3/D23)

DUG(V3,V6/D36) DUG(V5,V7/D57) DUG(V6,V8/D68)

DUG(V5,V4/D54) DUG(V5,V6/D56) DUG(V8,V9/D89)

DUG(V7,V9/D79) DUG(V4,V9/D49)

 

------ D13 ------ D34 ------ D49 ------ D79

! !------->! !------>! !------>! !<--------

! V1 ! ! V3 ! ! V4 ! ! V9 ! !

! ! -->! ! -->! ! ! ! !

------ / ------ / ------ ---.-- !

\ /D23 \ /D54 \ /!\ !

\ / \ / \ !D89 !

\/ \/ \ ! !

/\ /\ \ ! !

/ \D15 / \D36 \D48 ! !

------ \ ------ \ ------ \ ------ ------

! ! --->! ! --->! ! -->! ! ! !

! V2 ! D25 ! V5 ! D56 ! V6 ! D68 ! V8 ! ! V7 !

! !------->! !------>! !------>! ! ! !

------ ------ ------ ------ --.---

! /!\

! D57 !

----------------------------------------

 

 

. 5.1

 

DUG ( -

). , -

, - , .

"/" ( -

) . -


 

- 54 -

. Q(VG,DG) ,

, Q , -

.

DUG(...) GR-

FF .

-

, .

 

" ".

.

. MET1 MET2.

"" , ..

, , .

MET1,

- MD2.

. ,

, MET1.

"" , .

"", ,

,

MET2 MD2, . , ,

MD1 MD2

LG .

 

, ""

( , MET1),

:

 

MD1P:IF MET1*(X1) DUG(X1,X2/X3) N:MD1(X3) THEN MD1(X3)

T!:MET1*(X2) ;

V1 V8, ..

MET*(V1) MET*(V8). T

MET1*(V1),

X1 V1.

X2

, .. DUG(V1,X2/X3).

GRFF

, V1 -

DUG(V1,V3/D13), DUG(V1,V5/D15). -

DUG(V1,V3/D13), X2 V3, X3 -

D13.

,

: MET1*(V3) MD1*(D13).

DUG(V1,V5/D15),

- MET1*(V5) MD1*(D15).

- MET1*(V3) MET*(V5), MD1P

"" ..

.

 

, ""

( , MET2*)

:

 


 

- 55 -

MD2P:IF MET2*(X1) DUG(X2,X1/X3) N:MD2(X3) THEN MD2(X3)

T!:MET2*(X2) ;

 

, MD1P,

MET2*(...)

MD2*(...). , X1

DUG(X2,X1/X3) MD2P ,

MD1P - .

Q. MD2P

,

 

.

,

, :

 

MD3P:IF UR2 D:MD1(X1) D:MD2(X1) DUG(X2,X3/X1)

THEN M**(X1) T1:COL(5,14) B:A(" ",X2," ",X3) T1:CLR* ;

MD4P:IF UR2 N:M**(X1)

THEN M**(MD) BK T1:COL(5,11) B:A(" ") T1:CLR*;

 

 

MD1(...),

. X1

, ,V5.

MD2(V5).

 

, ,

.

 

, MD1P

MD2P ,

, MET1*(...) MET2*(....).

:

 

 

PAT1:IF UR1 D:PATH(X1,X2) THEN T!:MET1*(X1) T!:MET2*(X2) ;

 

 

,

PATH(V1,V8),

V1 V8.

-

:

 

 

BEG(/1+)

TRANZ: IF THEN B:IN(GRFF) T!:VIV

BK B:A(" > ") B:IN()

T!:UR1 T!:UR2 B:IN() B:DELFR(@@);

 

VIV:IF DUG(_,_/X3) THEN BK B:A(X3);

 

MD1P:IF MET1*(X1) DUG(X1,X2/X3) N:MD1(X3) THEN MD1(X3) T!:MET1*(X2) ;

MD2P:IF MET2*(X1) DUG(X2,X1/X3) N:MD2(X3) THEN MD2(X3) T!:MET2*(X2) ;

MD3P:IF UR2 D:MD1(X1) D:MD2(X1) DUG(X2,X3/X1)


 

- 56 -

THEN M**(X1) T1:COL(5,14) B:A(" ",X2," ",X3) T1:CLR* ;

MD4P:IF UR2 N:M**(X)

THEN M**(MD) BK T1:COL(5,11) B:A(" ") T1:CLR*;

PAT1:IF UR1 D:PATH(X1,X2) THEN T!:MET1*(X1) T!:MET2*(X2) ;

 

END(/2+) @BL(1-,2-)

 

,

" ", ,

(TRANZ),

.

 

5.2. "-"

 

(,

, ..)

,

,

"-". .2.

 

 

INIT INIT INIT INIT INIT INIT

------ ------ ------ ------ ------ ------

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! V0 ! ! V1 ! ! V2 ! ! V3 ! ! V4 ! ! V5 !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

------ ------ ------ ------ ------ ------

! \ / \ / \ /

! \ / \ / \ /

! \---/ \---/ \---/

! -\--/- -\--/- -\--/-

! ! ! ! ! ! !

! ! V6 ! ! V7 ! ! V8 !

! ! ! ! ! ! !

! ------ ------ ------

! \ / \ / !

! \ / \ / !

! \ / \ / !

! \ / \-----/ !

! \----/ \----/ !

! ! ! ! ! !

! ----------->! V10! ! V9 ! !

! ! ! ! ! !

! ! ------ ------ !

! ! ! AIM !

------ ! !

! ! -----------------------------

! V11!

! !

------

AIM

. 5.2

 

("")

, . .2

"INIT".


 

- 57 -

, .

, "AIM",

.

"" ( . 2

"----"), "".

"" .

.

. (

) ,

,

.

,

. 5.1. .

Q(VG,DG), VG - V(I) ,

V(I) > VG, I=1,2,...,N, N - , DG -

D(I,J), , D(I,J) >

DG, I=1,2,...,N, J=1,2,...,N, I J. ,

.2,

:

 

$(GR1)

BEG(GR1)

DAND(V0,V6) DAND(V1,V6) DOR(V2,V7) DOR(V3,V7)

DAND(V4,V8) DAND(V5,V8) DAND(V8,V9) DAND(V6,V9)

DAND(V7,V10) DAND(V8,V10) DOR(V10,V11) DOR(V0,V11)

DOR(V10,V11) DOR(V0,V11)

INIT(V0) INIT(V1) INIT(V2) INIT(V3) INIT(V4) INIT(V5)

AIM(V9) AIM(V11)

END(GR1)

 

.5.2 ,

V7 ,

V2 V3, V6 - V0

V1. DOR DAND, Q,

"" "".

M "INIT", - "AIM".

- (

) .

-

TRUE(...).

( Q) ,

.

:

 

UL1: US1 TRUE(X1) DOR(X1,X2) TRUE(X2) ;

 

UL2: US1 TRUE(X1) DAND(X1,X2) N:[DAND(X3,X2) N:TRUE(X3)]

TO TRUE(X2) ;

 

UL3: US2 AIM(X1) TRUE(X1) N:MT(X1) TO

MT(X1) T1:TERZ(X1) ;

 

UL1 TRUE

"". , ,


 

- 58 -

TRUE(V2), UL1

DOR,

V2.

X2. ,

DOR(V2,V7). X2

V7.

. TRUE(V7).

UL2 TRUE(...)

"". N:[DAND (X3,X2)

N:TRUE (X3)], K : " ,

X3 X2, TRUE".

, X2 ,

 

, .

UL3 (

AIM), TRUE.

MT(...).

, .

N:MT(X1).

MT(...).

TERZ(X1),

X1.

.

TRUE.

" ",

:

 

UL16: US2 AIM(X) AIM(X1) B:#(X,X1) D:TRUE(X) D:TRUE(X1)

TO B:A(" ");

 

,

, TRUE. TRUE

,

() ,

.

TRUE. "

". :

 

UL17: US2 N:[AIM(X1) TRUE(X)] TO BK B:A("

")

,

.5.3.

 

 

5.3.

 

 

,

, ""

"", .. ()

. MT(...),

, (

, TRUE). ,


 

- 59 -

. :

 

UL4: VV1 MT(X2) DAND(X1,X2) TO MT(X1) ;

 

UL5: VV1 MT(X2) DOR(X1,X2) TRUE(X1) TO MT(X1) ;

"-" ,

, ""

- MT(...).

( "-" )

.

("") - ,

MT(...). , ,

"" . ,

VI DAND :

 

- (), (VJ),

DAND VI.

FACT(VJ,"<>");

 

- , VI

EXPL(VI,"<>");

 

- .

FACT(VI,"<>").

 

:

 

UL7: VV2 TRUE(X1) INIT(X1) MT(X1) DAND(X1,X2) MT(X2)

TO BK B:A(" ") MAND(X2) T:VVV2 INIT(X2)

B:A(" """) B:G(_) ;

 

MAND ,

,

( VVV2):

 

 

UL8: VVV2 MAND(X2) DAND(X1,X2) D:MT(X1) FACT(X1,X3)

TO BK B:A(X3) ;

 

"" ,

DAND (X2)

. :

 

UL9: VVV2 D:MAND(X1) EXPL(X1,X3) FACT(X1,X4)

TO BK B:A(" :",X3)

B:A(" ",X4);

 

, "",

:

 

UL6: VV2 TRUE(X1) D:MT(X1) INIT(X1) DOR(X1,X2) MT(X2)

 

FACT(X1,X3) EXPL(X2,X4) FACT(X2,X5) TO BK

B:A(" , :",X3) B:A(" :",X4)

B:A(" :",X5) INIT(X2)

B:A(" BK") B:G();


 

- 60 -

 

( UL7) ,

MT. .

X1 V1, X2 -

V6. :

 

FACT(V1," 40,")

EXPL(V4," 40 -

200 ...")

FACT(V6," ").

 

UL6

:

 

" , :

 

40, :

 

40

200 ...

 

:

 

"

 

INIT,

"" UL7 UL6

"" - - (

, MT). MT

, , .


 

- 61 -

1.

____________________

:, : IF B:I(X) THEN B:A(X) B:G();.

" ". ("")

("").

.

, ,

.

, ,

.

:

i - , ;

i - , ;

_ - "_" () ,

;

Xi - ;

i - , ;

i - , ;

Ai - ( ),, "_";

FNAME - - ;

RAS - - ;

RNAME - - .

 

=======+=============+========+===========+===========================

, I I -II

I I : I : I

- II - I

I I(), ., I

- I I - I I

I I I . I


 

1 I I I I

= I =(1,1) I I I

I =(_,_) I I I

- I =(K1,K2) I I I

I =(_,1) I I I

I =(1,_) I I I

I =(X1,X2) I I I

I =(1,X1) I I .X1 I X1

I =(X1,1) I --//-- I ---//--- I 1.

I =(_,X1) I I .X1 I X1

I =(X1,_) I --//-- I ---//--- I "_" (.)

I I() I .. I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

-62 -

=======+=============+========+==========+============================

1 I 2 I 3 I 4 I 5

=======+=============+========+==========+============================

2 I I I I

# I #(1,1) I I I

I #(_,_) I I I

- #(X1,X2) I I I

I #(K1,K2) I I I

I #(_,1) I I I

I #(1,_) I I I

I #(1,X1) I I I

I #(X1,1) I I I

I #(_,X1) I I I

I #(X1,_) I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

3 I I I I

> I >(1,2) I ,I I "",

I I(/) I 1 2,

I I I I 1 2 .

I . I I I

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

4 I I I I

>= I >=(1,2) I / I I "",

I I I I 1 2,

I I I I 1 2 .

I . I I I

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

5 I I I I

< I <(1,2) I / I I "",

I I I I 1 2,

I I I I 1 2 .

I . I I I

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

6 I I I I

<= I <=(1,2) I / I I "",

I I I I 1 2,

I I I I 1 2 .

I . I I I

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

7 I I I I

+ I +(1,2,3) I I -I 3 -

I I I I 1+2 (

I I I(.)3I ).

I . I I I

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

8 I I I I

* I *(1,2,3) I I .3 I 3 -

I I I I 1*2.

- I I I I

I . I I I

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

- 63 -

=======+=============+========+==========+============================

1 I 2 I 3 I 4 I 5

=======+=============+========+==========+============================

9 I I I I

M- I M-(1,2,3)I I .3 I 3 -

I I I I 1-2.

I I I I

I . I I I

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

10 I I I I

DIV I DIV(1,2,3) I .3 I 3 -

I I I I 1/2.

- I I I

I . I I I

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

11 I I I I

+% I +%(1,2,3)I I .3 I 3 -

I I I I 1+2-((1*2)/100).

- I I I I

I I I I

-I . I I I

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

12 I I I I

SELF I SELF(1,2) I I .2 I 2

I I I I 1

-I I I I .

I I I I

I I I I

- I I I

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

13 I I I

PAR I I I . I

I I I .. I

- I PAR("1","0")I I I .

I PAR("1","2")I I I .

I PAR("1","5")I I I .

I PAR("3","0")I I I -

I I I I IN().

I PAR("3","5")I I I

I I I I IN().

I PAR("4","0")I I I .

I PAR("4","5")I I I .

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

14 I I I .2 I 2 -

KARG I KARG(K1,2) I I I -

I I I I 1

I I I I 1.

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

- 64 -

=======+=============+========+==========+============================

1 I 2 I 3 I 4 I 5

=======+=============+========+==========+============================

15 I I I I

FR I I I I

I I I I

-I FR(X1,X2,X3)I I I

I FR(X1,X2,K3)I / I I ,

- I I I I 3. X1 -

I I I I ,

I I I I X2 - ,

I I I I 3.

I I I I

I FR(X1,2,X3)I I I

I FR(X1,2,3)I / I I ,

I I I I 2

I I I I 3.

I I I I

I FR(1,X2,X3)I I I -

I I I I 1. X2 -

I I I I ,

I I I I X3 - .

I I I I

I FR(1,X2,K3)I I I 1

I I I I , 3.

I I I I

I FR(1,2,X3)I I I 1 ,

I I I I 2.

I I I I

I FR(1,2,K3)I / I I , -

I I I I 1 2

I I I I 3.

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

16 I I I I 1

SET I SET(K1,2,3) I I -

I I I . I 2

I I I I 3.

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

17 I I I I

UN I UN(1,K2) I I I ,

I I I . I , 2 1.

-I I I I

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

18 I I I I . -

NP I NP() I I I @@(FFF,@@), FFF -

I I I . I

I I I I .

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

19 I I I I 1

FRI I FRI(1) I I .1 I , -

I I I I ..

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

20 I I I I

NEW I NEW(1) I I I . 1

I I I .,I .

I I I .1 I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

- 65 -

=======+=============+========+==========+============================

1 I 2 I 3 I 4 I 5

=======+=============+========+==========+============================

21 I I I I ( )

A I A(A1) I I I A1,A2,A3,A4,A5.

I A(A1,A2) I I I ,

A(A1,A2,A3) I I (

( I A(A1,A2,A3,A4) I I

)I A(A1,A2,A3,A4,A5) I I ).

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

22 I I I I

F I F(FNAME,RNAME) I I

I I I I RNAME

I I I I FNAME.Z.

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

23 I I I I

OUT I I I I

I I I I

I OUT(FNAME,K2,K3) I I , ..

I I I I --

-I I I I 2 3,

I I I I FNAME.Z.

I I I I

I OUT(FNAME,K2,K3,1) I I ( -

I I I I 2 3,

I I I I ) FNAME.Z.

I I I I

I OUT(_,K2,K3) I I ( 2

I I I I 3)

I I I I ,

I I I I REW(...).

I I I I

I OUT(_,K2,K3,1) I I ( -

I I I I 2 3,

I I I I )

I I I I ,

I I I I REW(...).

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

24 I I I I

OUT1 I OUT1(FNAME) I I I FNAME.ZNN .

I I I I .

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

25 I I I I

REW I I I I

I REW() I I I

- I I I I (OUT, A) .

I I I I

I REW(FNAME,RAS) I I

I I I I (OUT, A)

I I I I FNAME.RAS.

I I I I - .

I I I I

I REW(FNAME,RAS,STR) I I

I I I I (OUT, A)

I I I I FNAME.RAS. -

I I I I

I I I I STR.

I I I I , -

I I I I .

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

- 66 -

=======+=============+========+==========+============================

1 I 2 I 3 I 4 I 5

=======+=============+========+==========+============================

26 I I I I

TT I I I I

I TT(TRUE) I I I

- I I I I (UT, A) .

I I I I

I TT(FALSE) I I I

I I I I

I I I I TT(TRUE),

I I I I .

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

27 I I I I

EOLN I EOLN() I ,I I "",

I I I

I I (/) I I .

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

28 I I I I -

G I G() I I I

I I I I

I I I .I (

I I I ).

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

29 I I I I

LN I LN() I I I

I I I I , -

I I I .I .

I I I

I I I I

I I I -

I I I I .

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

30 I I I I -I X1 ,

I I(X1) I I I

I I I() X1I .

I I I I

( -I I(C1) I ,I I "",

I I I I

I I (/) I I 1, "" -

) I I I I .

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

31 I I I I

IN I I I I

I I I . I

I IN() I I I

I I I I ,

-I I I I Ki.

, I I I I ""

- I I I : @@(Ki).

I I I I

I IN(FNAME) I I I FNAME.Z

I I I I

I I I I ,

I I I I .

I I I I

I IN(FNAME,RAZD) I I RAZD

I I I I FNAME.Z .

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

- 67 -

=======+=============+========+==========+============================

1 I 2 I 3 I 4 I 5

=======+=============+========+==========+============================

32 I I I I

R I R(FNAME) I I I IN, G FNAME.Z

- I I I I

I I I I

I I I I

I I I I

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

33 I I I I

C I I I I

- I I I . I

I C(K1) I I I -

- I I I I ,

I I I I 1

I I I I ( ).

I I I I

I C(K1,H) I I I -

I I I I , 1,

I I I I :

I I I I ...(.../KK) H(KK), KK -

I I I I .

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

34 I I I I

DEL I I I I

- I DEL(K1,K2) I I . I -

I I I I 1 2 (), -

- I I I I

I I I I -

I I I I .

I I I I

I DEL(K1,K2,H)I I I

I I I I 1 2, -

I I I I ( :

I I I I ...(.../KK) H(KK),

I I I I KK - ),

I I I I ,

I I I I

I I I I .

I I I I

I DEL(K1) I I I 1.

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

35 I I I I -

DELFR I DELFR(1) I I I .,

I I I . I 1.

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

36 I I I I -

DELH I DELH(1) I I I , -

I I I . I H

I I I I 1.

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

37 I I I I .

SQU I SQU(1) I I I ( )

I I I . I 1

I I I I .

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

- 68 -

=======+=============+========+==========+============================

1 I 2 I 3 I 4 I 5

=======+=============+========+==========+============================

38 I I I I

CALL I CALL(FNAME,RAS)I I LEXICON. (IBM PC)

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

39 I I I I

EDIT I EDIT(FNAME,RAS)I I LEXICON. (IBM PC)

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

40 I I I I .

EXIT I EXIT() I I I (IBM PC)

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

41 I I I I .

COLD I COLD(1) I I I (IBM PC)

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

42 I I I I .

COLT I COLT(1) I I I (IBM PC)

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

43 I I I I .

WIND I WIND(1,2,3,4) I I (IBM PC)

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

44 I I I I -

OLDW I OLDW() I I I . (IBM PC)

-------+-------------+--------+----------+----------------------------

45 I I I I

OKR I I I I